Sjökabelskydd - från fundament och nedåt

Armato sjökabelskydd i betong

Armatos kabelskydd i betong skyddar kablar och rörledningar på sjöbotten istället för att grävas ned vid havsbaserade vindkraftparker.

Armato skyddar havsbaserade elkablar mot stormar och is. Vid stormvindar är elkablarna som mest utsatta när vågorna byggs upp mot fundamenten till havsbaserade vindkraftverk eller vid kraftig ispåverkan.

På Väner Krafts vindkraftpark i Vänern har Armatos sjökabelskydd sedan våren 2009 legat som skydd för elkablarna, och varit utsatt för många stormar samt kraftig ispåverkan utan att ändra läge eller att elkablarna kommit till skada.

Närmast betongfundamenten är kabelskyddet säkrat med kätting.

Armato sjökabel- och miljövårdsskydd

Armato kabelskydd blir ett habitat för fiskar och andra marina organismer, som behöver en förstärkt miljö.

Teknisk information

Storlek: Betong:
Längd: 220 cm Exponeringsklass: XS 3
Bredd: 120 cm Betongkvalitet C40/50, STD Vct.max 0,40
Höjd: 43 cm Max stenstorlek 25 mm, S4
Vikt: 920 kg Armeringskvalitet B500 BT

Produkten är patentskyddad.

Armato sjökabelskydd i betong skyddar havsbaserade elkablar mot stormar och kraftig ispåverkan vid havsbaserade vindkraftverk.
Sjökabelskyddens sammankoppling är av plattstål som säkrar elkabeln mot sjöbottnen är åldersbeständig, UV-beständig samt tål petrokemiska ämnen.

Armato kabelskydd är designat för att minska den hydrodynamiska lyftkraften från vågenergin och vattenströmmar, samt att eliminera erosion runt kabelskydden.

Den kraftiga sammankopplingen av kabelskydden i kombination med vikten, stor bredd och den välvda formen gör att kabelskydden ligger stadigt på sjöbotten. Sammankopplingens konstruktion och elementens utformning gör att elementen kan läggas i radier och över ojämnheter på sjöbotten.

Armato kabelskydd har en betongtjocklek på 20 cm och är kraftigt armerat för att motstå krafterna från vågrörelser, strömmar, is och fiskeredskap. Sammankopplingen mellan betongelementen är av plattstål 15x100 mm 1st och 10x100 mm 2st, låsta med M30 bult. Sammankopplingen kan levereras obehandlad eller varmgalvaniserad.

Bandet som säkrar elkabeln, i både höjd och sidled, mot sjöbottnen är åldersbeständigt, UV-beständigt samt tål petrokemiska ämnen. När bandet är 20 cm brett, har det en draghållfasthet 16000 N/20 cm, trycket mot kabeln är cirka 120 kg, fördelat på cirka 160 cm2.

Armatos mindre kabelskydd

Armatos lättare sjökabelskydd i betong för fjordar och inomskärs.

Kabelskydd - Mini

Teknisk information

Storlek: Betong:
Längd: 220 cm Exponeringsklass: XS 3
Bredd: 73 cm Betongkvalitet C40/50, STD Vct.max 0,40
Höjd: 35 cm Max stenstorlek 25 mm, S4
Vikt: 390 kg Armeringskvalitet B500 BT

Sammankopplingen mellan betongelementen består av plattstål 1 st 15X80 mm samt 2 st 10X80 mm och är låsta med en M24 bult.

Armato Marin AB erbjuder sjökabelskydd för de flesta användningsområdena och marknaderna. Det kan vara att skydda fiberkabel som dras till öar, kabelskydd för kablarna vid installation av vindpark i havet och offshore plattformar. Sjökabelskydden klarar svåra förhållanden och därmed är användningsområdet brett.

I havet finns det goda förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till anslutning till stamnät och våra kabelskydd. Våra sjökabelskydd monteras på havsbotten och är specialtillverkade för att hålla kabeln på plats vid hårda och tuffa förhållanden som utsätts för svåra förhållanden och är oljebeständiga och klarar andra aggressiva påfrestningar. Armato sjökabelskydd skyddar alla sorters offshore kablar.

Sjökabelskydden skyddar inte bara kablarna utan även sjö- och havsbotten. Då dessa kabelskydd ligger kvar där de placeras förstörs inte naturen på samma sätt som om man inte använder våra kabelskydd. Havet ska användas hållbart så välj Armatos sjökabelskydd när ni ska arbeta marint. Kabelskydden skyddar inte bara kabeln utan havet långsiktigt.

Sjökabelskydden är gjorda i betong och håller inte bara kabeln på plats under ytan utan är miljövänlig då det inte blir något plast, inget material hamnar i havet som inte hör dit. Använd våra sjökabelskydd för att arbeta för hur havet ska användas, nu och i framtiden. Havet ska användas hållbart!

Vi agerar ofta som underleverantör till leverantörer som fått i uppdrag att dra kabel. Dessa kabelskydd i betong gör att kabelleveratören kan hålla sina kvalitetskrav mot deras kunder. Har används för att skydda fiberkabel som har dragits mellan öar i skärgården för att låta kabeln ligga kvar på plats och kablarna kommer inte att lossna och flyta upp. Sjökabelskydden passar alla internationella standarder av offshore kablar.
Känn er trygga och välj Armatos sjökabelskydd!

Har ni andra önskemål än vad ni ser, fråga oss, vi är specialister och kan utveckla nya modeller.

Behöver ni kabelskydd snabbt? Vi har kabelskydd på lager i vår fabrik i Lysekil.

© 2019 Armato Marin AB. Giljanvägen 7, SE-454 93 Brastad
Drivs av NYTTODATA

TOP